Duidelijke communicatie

Het belang vandiensten_communicatie.JPG een goede communicatie wordt soms onderschat. Niet bij aannemersbedrijf Last. Duidelijke informatie voorkomt klachten en/of onzekerheid. Een van de vaste voorbereidingen in ons werkproces is het informeren van bewoners of gebruikers van de belendende panden over de uit te voeren werkzaamheden. Wie ruim van tevoren is ingelicht, komt namelijk niet voor onverwachtse verrassingen te staan.

Ook op de bouwplaats speelt communicatie een belangrijke rol. Vóór de start van het uitvoerende werk is er nog alle ruimte voor overleg en inspraak. Vervolgens worden er duidelijke afspraken gemaakt met alle betrokken vaklieden, waaraan iedereen zich dient te houden. 

Praktijkgericht

Ruime praktijkervaring is een goed uitgangspunt voor het inventariseren van de wensen van potentiële opdrachtgevers. De eerste stap is altijd een vrijblijvend oriënterend gesprek, waarbij wij u graag van dienst zijn met praktische tips en slimme suggesties voor de realisatie van (ver)bouwwensen. Met vakkundige blik en ‘timmermansoog’ zijn wij in staat gerichte oplossingen te creëren voor mogelijke problemen. De vervolgstap is het vertalen van alle wensen in een overzichtelijke offerte, die eventueel mondeling wordt toegelicht.