Duurzaam samenwerken

Ongeacht de omvang vandiensten_duurzaam_samenwerken.jpg ieder project is het persoonlijke contact met de klant altijd de rode draad in het proces. Juist vanwege de kleinschaligheid van ons aannemersbedrijf zijn wij in staat een nauwe band met onze opdrachtgevers te onderhouden en flexibel in te spelen op specifieke wensen. Zelfs als dat betekent dat er afgeweken moet worden van het oorspronkelijke plan. De tevredenheid van de klant staat bij Aannemersbedrijf Last altijd op nummer één!

De kracht van aannemersbedrijf Last is om de snelheid in het bouwproces te houden door duidelijke afspraken, goede planning en betrouwbare partijen, met als doel een duurzame samenwerking met klant, collega’s en onderaannemers.

Mensenwerk

Goed bouwen is mensenwerk. Wij stellen alles in het werk om uw wensen te vertalen naar een degelijk eindproduct. Een goede communicatieve wisselwerking tussen opdrachtgever en bouwbedrijf is daarbij van wezenlijk belang. Wij hechten aan persoonlijk contact met iedere klant tijdens het gehele bouwproces. Bij Aannemersbedrijf Last kunt u rekenen op een betrouwbare, betrokken en deskundige partner.

Opgeruimd staat netjes

Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Met die wetenschap in het achterhoofd zijn we extra blij dat we zelden of nooit klachten krijgen van onze opdrachtgevers. Bijna zonder uitzondering zijn ze allemaal tevreden over het eindresultaat van ons werk. Dat blijkt onder meer uit de vele mond-tot-mondcontacten die via goede ervaringen van familie, vrienden of relaties bij ons terecht komen. Hier zijn we blij mee, want deze persoonlijke reclame is het mooiste visitekaartje voor je bedrijf. Tegelijkertijd moedigt dit ons aan op dezelfde wijze voort te gaan.

Een van de zaken waarover wij regelmatig complimenten ontvangen, is onze ‘schone’ werkwijze. Sloop- en andere materialen worden door ons zo snel mogelijk van de bouwplaats verwijderd. Op die manier blijft overlast voor onze opdrachtgevers (vooral bij verbouwing en renovatie) tot een uiterst minimum beperkt. En ook voor onszelf is een overzichtelijke bouwlocatie een prettige werkplek.