Verbouw

Wilt u iets veranderen aan uw woning of bedrijfspand? producten_verbouw.jpegBinnen of buiten? In alle gevallen bent u bij Aannemersbedrijf Last aan het juiste adres! 
Bij de verbouw wordt rekening gehouden om duurzame technieken toe te passen waardoor bespaard wordt op energie- en materiaalgebruik.

Daarnaast kijken wij naar de technische levensduur van het gebouw of de woning. Komt het in aanmerking voor verbouwing of is het van dien aard dat nieuwbouw noodzakelijk is. Hoe is het gesteld met de effecten op het milieu, allemaal zaken om rekening mee te houden.

Bij verbouw zal het voor de gebruikers een vergroting van het woongenot en  een kostenbesparing op energiegebruik belangrijke aspecten zijn.